Salgsbetingelser

OBS! Du må være over 18 år for å kjøpe gavekort fra bighorn.no.

For deg som er under 18 år kreves det at du har foresattes godkjenning.
Du kan bestille gavekort fra bighorn.no på følgende måter:

Alle priser på nettsiden er i norske kroner og angis inklusiv moms, avgifter, toll m.m.
Avtaler på nettsiden kan inngås på norsk. Du kan til enhver tid rette i din bestilling i løpet av ordreprosessen.
Når du har inngått en avtale med oss, oppbevarer vi ordreopplysningene. Du kan se dine ordreopplysninger på skjermen samt på den ordrebekreftelse, som blir sendt til din e-postadresse. For de av våre kunder som registrerer seg på "min side", vil ordrebekreftelsen og ordrehistorikk være tilgjengelig.

Gyldighet

Hvert unike gavekort er gyldig i 12 måneder etter utstedelsesdato.

Betaling

Betaling på bighorn.no foretas gjennom Elavon som er Nordens ledende leverandør av betalingstjenester via internett. All kommunikasjon er kryptert og sertifisert av Elavon.
Du kan betale med følgende betalingsmidler på bighorn.no: VISA, MasterCard/Eurocard eller Diners.

Betaler du med kredittkort, er du alltid sikret mot misbruk. Ved misbruk har du mulighet for å avvise en betaling, når du mottar din betalingsoversikt. Du har ingen selvrisiko i tilfelle ditt kort blir misbrukt i en Internett-butikk som benytter SSL (Secure Socket Layer) i sitt betalingssystem. Dermed er du bedre sikret enn i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på kr. 1200, når ditt kredittkort misbrukes ved bruk av pin-kode.

De data, du opplyser i forbindelse med et kjøp betalt med kredittkort, er krypterte (SSL), og det er kun Elavon, som kan lese dine data. Verken bighorn.no eller andre har ingen mulighet for å lese dette.
Beløpet for gavekortet trekkes først når kjøpet er gjennomført hos elavon.no. Det kan aldri trekkes et større beløp enn det du har godkjent ved kjøpet.

Big Horn Steak House Norge AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden

Ditt kort må være klargjort for bruk på internett:
I betalingsprosessen vil du bli bedt om å legitimere deg med BankID eller sikkerhetspassord for å bruk av betalingskortet på nett. Om du ikke har dette tilgjengelig, kontakt banken din for å få klargjort kortet for bruk på internett. OBS! Forsøker du å gjennomføre kjøpet med et kort som ikke er klargjort for internetthandel vil kjøpet bli avbrutt og ditt kort vil IKKE bli belastet.

Leveringsbetingelser

  • Direkte via www.bighorn.no til bestillers oppgitte e-post (til din egen e-post eller en annens e-post hvis du ønsker å sende gavekortet direkte til mottaker.

Gyldighet - Gavekort

HVERT UNIKE GAVEKORT ER GYLDIG I 12 MÅNEDER FRA UTSTEDELSESDATO.

Angrerett

ANGRER DU KJØPET AV ET GAVEKORT, KAN DET RETURNERES TIL OSS MED SKRIFTLIG BESKJED INNENFOR 14 DAGER. ANGRERETTEN GJELDER FRA DET TIDSPUNKT DU MOTTAR GAVEKORTET.
Kortet returneres til:
Big Horn Steak House Norge AS
Postboks 1203 Vika
0110 OSLO
HUSK Å LEGGE VED OPPLYSNINGER SOM GJØR DET MULIG FOR OSS Å IDENTIFISERE DEG: NAVN, ADRESSE OG TELEFONNUMMER.
HVIS DU HAR GJEMT ORDREBEKREFTELSEN, KAN DU SENDE MED EN KOPI AV DENNE.
DE FORSENDELSESOMKOSTNINGER SOM PÅLØPER I FORBINDELSE MED RETURNERING AV ET GAVEKORT DEKKES AV KUNDEN.
NÅR DU HAR SENDT ET GAVEKORT I RETUR TIL OVENSTÅENDE ADRESSE, KREDITERER VI DET BETALTE BELØP OG SETTER INN PENGENE PÅ DIN KONTO SENEST 8 DAGER ETTER AT VI HAR MOTTATT RETUREN.

Reklamasjon (Ref. forbrukerombudet)

Det gis etter kjøpsloven en reklamasjonsrett på 12 måneder på alle varer. Reklamasjonsretten betyr at du som kunde kan klage over feil eller mangler ved produktet som er oppstått inntil 12 måneder etter kjøpet. En forutsetning er at disse mangler ikke er oppstått som følge av din feilaktige bruk av produktet eller annen skadelig adferd, som har medført mangelen. Hvis varen har en mangel, har kunden rett til å kreve omlevering. Det vil si, at man kan kreve en ny vare som erstatning for den, som det reklameres over. Dette forutsetter, at reklamasjonen er berettiget, samt at omleveringen ikke medfører urimelige omkostninger for bighorn.no. Du skal reklamere innenfor rimelig tid etter at du har konstantert mangelen. Reklamerer du innen 2 måneder, anses reklamasjonen alltid for å være gjeldende.

En reklamasjon må sendes snarest og skriftlig til vår adresse:
Big Horn Steak House Norge AS
Postboks 1203 Vika
0110 OSLO


Når du returnerer et gavekort, skal du inkludere ditt navn og din adresse eller et ordrenummer.

Persondatapolitikk

De data, som bighorn.no registrerer, er regulert av "Lov om behandling av personopplysninger". Dataansvarlig er Big Horn Steak House Norge AS. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling som omfattes av loven.
Du kan finne loven i sin helhet og lese om datatilsynet på: http://www.datatilsynet.no .

Midlertidige Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brukers adferd på et nettverk registreres hos brukeren selv (på brukerens harddisk). På den måte vet serveren (f.eks. et websted) ved brukerens neste besøk, hvem brukeren er. Det lagres ikke personlige opplysninger i en cookie, men snarere opplysninger om brukerens adferd på en nettside, f.eks. et inntastet brukernavn i forbindelse med logg inn til en bestemt seksjon på nettstedet. En cookie lagres på brukerens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er en tekstfil, som sendes til din browser fra en webserver og lagres på din PC`s harddisk. Du kan sette din browser til å informere deg, når du mottar en cookie, eller du kan velge å slå cookies helt fra.

På www.bighorn.no brukes cookies med det formål å optimere nettsiden og dens funksjonaliteter.
Cookies brukes til å skape økt brukervennlighet og huske, hvilke produkter som oppbevares i handlekurven, når du handler på nettsiden. Alle cookies er non-persistent cookies og slettes automatisk, når kjøperen forlater Big Horns hjemmeside.

Loggstatistikk

Loggstatistikk brukes på www.bighorn.no og betyr, at et statistikk system samler opp informasjon, som kan gi et statistisk bilde av, f.eks. hvor mange besøkende et nettsted har hatt, hvor de kommer fra, på hvilken del av nettsiden dette forlates m.m.
På www.bighorn.no brukes loggstatistikk med det formål å optimere nettsiden og dens funksjonaliteter. Loggstatistikk brukes utelukkende til å skape økt brukervennlighet.

For at du kan inngå en avtale med oss via vår nettside, skal du la deg registrere med navn, adresse samt e-postadresse.
Personopplysningene registreres hos bighorn.no og oppbevares i 5 år etter siste kjøp av gavekort, deretter slettes opplysningene.

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål å kunne levere gavekortet til deg. Når det innsamles personopplysninger via vår nettside, sikrer vi, at det alltid skjer med ditt samtykke, slik at du er informert om, hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor.

Kun Big Horn Steak House Norge AS sin administrasjon og økonomiavdeling har adgang til de registrerte kundeopplysninger. Kundeopplysninger oppbevares ikke kryptert, og vi transmitterer ikke kundeopplysninger kryptert.

Det registreres ingen personfølsomme opplysninger og ingen opplysninger videregis til en tredjepart.
Som registrert hos www.bighorn.no har du alltid rett til å gjøre innsigelse mot registreringen, og du har rett til innsikt i, hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettigheter har du etter persondataloven og henvendelser i forbindelse med dette rettes til www.bighorn.no via post@bighorn.no

E-markedsføring

Det utsendes ingen e-post reklamer eller liknende fra Big Horn Steak House Norge AS uten samtykke.

Verneting

Enhver tvist, som involverer www.bighorn.no, er underlagt norsk lov og avgjøres i norsk domstol.

Support og tilgjengelighet

Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss på post@bighorn.no

eller

Big Horn Steak House Norge AS
Fjordalleen 16, Aker Brygge
0250 OSLO

Hosted by Norse Digital